DIRECTORS' ONE YEAR COURSE 2012-13

Wyn Mason

“Wnaeth y Cwrs Cyfarwyddo yn y Sherman weithio yn arbennig o dda i fi... dwi'n teimlo fod y cwrs wedi rhoi hwb i fy ngwaith creadigol yn gyffredinnol. Fel canlyniad dwi nawr yn ail-ystyried fy swydd dysgu ac yn edrych fewn i ffyrdd o alluogi fy hun i gael mwy o amser i fedru fynd ar drywydd gwaith sgwennu yn ogystal a chyfarwyddo.”

“The course worked really well for me... I feel that the course has encouraged my creative voice in general . As a result I am now re-thinking my current job to find ways and means to have more time to write as well as direct.”

Wyn Mason

Ffion Dafis

“Y mae’r agoriadau y mae’r cwrs yn ei gynnig yn amhrisiadwy ac rwy’n rhyfeddu at yr ystod eang o siaradwyr a pherfformwyr yr ydym wedi cael budd o’u cyfarfod.Dwi’n credu’n gryf y dylai cyfarwyddwyr profiadol ddod ar y cwrs er mwyn hogi eu crefft ymhellach.Diolch o galon am y cyfle i dyfu a chreu a dwi’n mawr obeithio y caf i y cyfle i ddatblygu’r grefft ymhellach dros y blynyddoedd nesaf.”

“The opportunities offered by this course have been priceless and I marvel at the wide range of teachers and performers we have had the good fortune to learn from. I strongly believe that experienced directors could benefit from this course to further develop their craft. Thank you for the opportunity to grow and create and I sincerely hope I get the opportunity to develop this craft in the coming years.”

Ffion Dafis

Ffion Haf

“Dwi wedi mwynhau'r cwrs yn ofnadwy a theimlo roedd y cwrs wedi cael ei rhedeg yn wirioneddol wych... roedd cael ni i fyfyrio a gwynebu ein hofnau ac astudio ein hunain yn ofnadwy o ddefnyddiol ac wedi newid y ffordd dwi’n gweld y byd a fi fy hun.”

“I have really enjoyed this course and feel that it was run exquisitely... the opportunity to reflect, face some fears and study my thinking was incredibly useful and it has changed my perception of myself and of my view of the world.”

Ffion Haf

Janet Aethwy

“Mae’r gwaith wedi agor drysau fy meddyliau a mwyheais y sesiynau efo Elen a’r criw bach o bump – yr ymarferion a‘r sgyrsiau o fewn y grwp. Teimlais ei fod yn heriol weithiau ac ddechrau’r cwrs rhaid cyfaddef mod i wedi teimlo fod ffordd Elen o weithio yn golygu oriau hir a maith o baratoi – ond erbyn hyn yn enwedig ar ôl darllen llyfrau am y broses a gwrando ar eraill fel Sacha Wares a Mike Alfreds dwi’n sylweddoli bod y rhan fwyaf o’r gwaith yn anorfod – ond yn werthfawr. Ond yn anad dim y peth pwysicaf fel cyfarwyddwr yw arwain a bod yn y presennol – a bod YMA i neud y gwaith.”

“The course has opened doors in my mind and I enjoyed the sessions with Elen an the group of five - the exercises and the discussions. I felt sometimes it was challenging being and at the beginning of the course I feared that Elen's way of working asked for many hours of preparation - but since learning with Sacha Wares and Mike Alfreds during the year I realised that this work is very necessary and most valuable. Without doubt the most important aspect for directing is to lead, be in the present - and be ready to work.”

Wyn Mason

Rhiannon Williams

TBC

Rhiannon Williams

DIRECTORS' ONE YEAR COURSE 2008-09

The first course in 2008/09 focused on directing duologues for the stage.

Sarah Bickerton

“I feel that I am much more confident to direct text work with the process that I now have. I also feel that the skills learnt will help me in working with new writers and developing new/devised work. It was so useful to ask myself important questions e.g. what stories do I want to tell? What do I care about? Why do I want to direct? The course helped me challenge myself and be brave... ”

Image: A Place With the Pigs by Athol Fugard, directed by Sarah Bickerton

Sarah Bickerton

Sita Calvert Ennals

“It's completely lived up to and surpassed my expectations. The care and the rigor that Living Pictures has put into supporting and pushing us personally and professionally has been incredible. I feel I was supported and challenged in equal measures which I think is a brilliant combination. I now feel like I've finally got the toolbox I've been looking for years as a director and that I can now branch out a lot more with such a solid process to work with. The course has also changed my taste in acting. I am now hungry to see a style of acting which is purer and more truthful.”

Image: Frozen by Bryony Lavery, directed by Sita C. Ennals

Wyn Mason

Bridget Keehan

“It has vastly surpassed my expectations - I thought I would be learning some useful techniques for directing and of course I have but what I have had is life changing learning - time to understand who I am better so that I can be better in all spheres.”

Image: The City by Martin Crimp, directed by B. Keehan

Bridget Keehan